Вход
Регистрация

Линк към статията⇒

България е в топ 10 на държавите от Европейския съюз (ЕС) по дял на населението в трудоспособна възраст (15-64 години), останало извън работната сила, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

През 2020 г. 27,8% от населението на България в трудоспособна възраст е било извън работната сила, което ни нарежда на десето място по този показател. За една година, спрямо 2019 г., делът нараства с точно 1 процентен пункт.

Средното за ЕС ниво е 27,1% през 2020 г. и 26,6% през 2019 г.

Лидер по този показател е Италия, където 35,9% от населението през миналата година са били извън работната сила. През 2019 г. този дял е 34,3%.

Следват Хърватия и Гърция, а топ 10 се допълва от Белгия, Румъния, Франция, Полша, Ирландия и Испания.

Най-нисък е делът на населението извън работната сила в Швеция, както и в Нидерландия, Естония и Германия.

Преди пандемията този дял е намалявал постоянно – през 2002 г. е бил 32,3%, а през 2019 г. се е свил до 26,6%. Коронавирусът обаче обръща тенденцията, констатира Евростат.

Хора извън работната сила са лица, които не са нито заети, нито безработни, не са на разположение или не търсят работа по различни причини, например, защото учат, грижат се за член на семейството, пенсионирани са поради заболяване или увреждане и т.н.

Извън работната сила преобладаващо остават повече жени, отколкото мъже. Делът на жените извън работната сила е постоянно по-висок от този на мъжете откакто се води статистика. До настъпването на пандемията разликата непрекъснато намалява и достига от 16,7 процентни пункта до 10,7 процентни пункта. Сега обаче, с блокадите заради пандемията, ножицата отново е започнала да се разтваря.