Услуги за кандидати

НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА

  • Съдействие и съвети при издаване на различни разрешителни и документи за българи в Европейския съюз.

  • Помощ и съвети на младежи до 29 години, различни форми на курсове за обучение и работа в Европейския съюз.

  • Съдействие и съвети по правни въпроси, свързани със студенти или работещи българи на територията на Европейския съюз.

  • Покупка и резервация на самолетни и автобусни билети.

  • Организиране на транспорт за групови пътувания.

  • Подготовка на индивидуални и групови застрахователни услуги.

  • Изготвяне на автобиография с професионални консултанти по човешки ресурси.