СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

 

  • Доказателство – адресна регистрация
  • Обосновка на искането – свободен текст с приложени обяви
  • Справка-декларация за броя наети лица с компанията
  • Декларация за спазени условия на труд
  • Заверено коие на трудов договор от работодателя
  • Копие на длъжностна характеристика
  • Заявление искане – Можете да го изтеглите от тук:https://dv.parliament.bg/DVPics/2021/57_21/4134_3.pdf