Словакия

Служители минна индустрия за Словакия

Описание и изисквания:

Агенция“ЕВРОРА КОНСУЛТ“ЕООД набира миньори за Словакия.
Компанията осигурява:
• Заплащане:от 1500 до 3000 лева/месец (зависимост от длъжността и броят на заработените часове)
• Бонусна система за постигнати резултати
• Възможност за извънаредни часове
• Постоянен трудов договор по Словашко законодателство
• Целогодишна заетост
• Платен годишен отпуск
• Осигурен безплатен обяд по време на работа
• Осигурена безплатна квартира с включени консумативи
• Осигурен транспорт от квартирата до местоработата
• Осигурено е посрещане и настаняване при пристигане в град Братислава
• Заплащане за транспортни разходи в случай, че разполагате с личен транспорт.

След пристигането си в Словакия персоналът трябва да премине курс за безопасност на труда с продължителност 3 дни. Курсът се заплаща изцяло от Компанията. Има възможност за устройване на членове от семейството на работа в района.

Изисквания
• Предишен опит в минна индустрия минимум 1г.
• Свидетелство за съдимост.
• Трудова книжка.
• Медицинско удостоверение за работа в минна индустрия за чужбина.
• Диплома от средно професионално училище/гимназия, полувисши и висши учебни заведения, удостоверяваща квалификацията.
• Официално удостоверение за трудов стаж (трудов договор, споразумение за прекратяване на трудово правоотношение)
• Възраст до 55г.

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.