Канада

Нефтена и газова промишленост

Петролни инженери

Инженери химическа индустрия


 

Строителство

• Оператор кранист
• Строителни инженери
• Инженери дизелова механика
• Зидаро-мазачи
• ВИК и ел. специалисти
• Специалисти по безопасност на труда
• Архитекти и дизайнери с опит в структорирането на дизаин, както и работа с Auto CAD
• Специалисти покривни съоражения
• Бояджии


 

Обслужващ персонал

• Офис асистенти
• Рецепционисти
• Почистващ персонал
• Камериерки


Ние работим с една от най-големите  агенции в Канада за посреднически услуги в областта на човешките ресурси.
Също така извършваме консултация и съдействие за легална миграция и намиране на работа спрямо квалификацията на кандидатите.