За кандидати

 

„Еврора Консулт“ ЕООД е една от най-новите агенции за подбор на персонал, целяща да подобри отношенията между кандидат и работодател. Нашата роля е не само да намерим подходяща работна позиция за Вас, но и да Ви съдействаме по време на престоя Ви. За максимална ефективност на кандидатите, като лицензирана агенция работим съвместно с:
Дирекция бюро по труда гр. София (ДБТ-София)