ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво е нужно да знаят работодателите преди да стартират процедура за внос на кадри от страни извън ЕС:

  • Да се преведат и легализират всички документи като: диплома за завършено средно образование, свидетелство за съдимост и други документи, ако има такива
  • Наетите лица не трябва да надхвърлят 30 % от общия брой наети лица в компанията
  • Трябва да бъде сключване задължителна допълнителна здравна застраховка с покритие не по малко от  30,000 €
  • След като разрешителното за пребиваване и право на работа е одобрено трябва да се посрещнат и настанят кандидатите, след което има 7 дневен срок за подаване на молба за виза – D 1 или синя карта, след което се чака до 15 дни за становите.
  • Трудовия договор, който се подписва трябва да бъде за целия период на работа и пребиваване в БЪлгария.