Линк към статията⇒

Работната сила се свива, но не за сметка на прилив към неактивните, а по-скоро заради продължаващ спад на населението

През 2022 г. пазарът на труда се възстановява до нивата си отпреди пандемията след преживения ковид шок две години по-рано. Безработицата спада до 4.3% и доближава рекордно ниското ниво от 2019 г., показват данни на НСИ. Заетостта също е в най-добрата си форма за последните две десетилетия. Числата обясняват защо напоследък на работодателите им е все по-трудно да намират служители, а възнагражденията растат с рекордни темпове.

Макар показателите на пръв поглед да чертаят положителна тенденция, под повърхността личат структурните проблеми с човешкия капитал. Като брой хора заетите са по-малко, отколкото през 2019 г., а търсещите работа също намаляват. Така цялостно работната сила се свива, но това не е за сметка на прилив към неактивните, а по-скоро е следствие на продължаващ спад на населението. Общата тенденция пък е, че с годините по-възрастните имат все по-голяма тежест в работната сила. За последните две десетилетия делът на работещите на възраст под 35 години намалява от близо една трета в началото на века до малко над 23% миналата година. Междувременно делът на работещите на над 55-годишна възраст за същия период нараства с около 10 пр. пункта.

Макар показателите на пръв поглед да чертаят положителна тенденция, под повърхността личат структурните проблеми с човешкия капитал. Като брой хора заетите са по-малко, отколкото през 2019 г., а търсещите работа също намаляват. Така цялостно работната сила се свива, но това не е за сметка на прилив към неактивните, а по-скоро е следствие на продължаващ спад на населението. Общата тенденция пък е, че с годините по-възрастните имат все по-голяма тежест в работната сила. За последните две десетилетия делът на работещите на възраст под 35 години намалява от близо една трета в началото на века до малко над 23% миналата година. Междувременно делът на работещите на над 55-годишна възраст за същия период нараства с около 10 пр. пункта.