НАЧАЛО

  “ЕВРОРА КОНСУЛТ“ е една от най-новите агенции в сферата посредническите услуги в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме бързи и удобни услуги в набирането на качествена работна сила във всички браншове на икономиката. Днес глобалните пазари изискват все по качествен работен персонал. Нашата роля е да Ви го доставим.           […]

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

  Добре дошли в сектора, където ще можете да се запознаете с някои от нашите партньори. С някои от тях имаме повече от 5 години съвместно сътрудничество, основано на: честност, взаимно доверие и професионализъм. В тази секция можете да получите представа за дейността на нашите клиенти и партньори.               […]