Чехия

Служители-качествен контрол на пластмасови изделия

Агенция ”ЕВРОРА КОНСУЛТ” ЕООД набира служители-мъже, жени, може и семейства за окачествяване и пакетиране на пластмасови изделия на автомобили AUDI, VOLKSWAGEN SHKODA в Чехия град Бърно. Работи се на 3 смени по 8 часа с осигурени от работодателят напълно оборудвани квартири. Работодателят също така заплаща и 90 евро в краяна 9-ти месец за транспортни разходи.

Компанията осигурява:
• Заплащане:139 крони/час-бруто
• Бонусна система
• Възможност за седмичен аванс
• Целогодишна заетост
• Платен годишен отпуск 20 дни
• Постоянен трудов договор по Чешко законодателство
• Осигурена безплатна квартира с включени консумативи
• Осигурено е посрещане и настаняване при пристигане от автогара „Zvonařka“-Бърно
• Заплащане за транспортни разходи в края на 9-ти месец в разменр на 90 евро

Изисквания:
• Чисто съдебно минало
• Физически здрави
• Желание за работа.

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.


Служители за производство на метални колички

Агенция ”ЕВРОРА КОНСУЛТ” ЕООД набира служители за производство на метални контейнери. Работата се състои в монтаж на производствена линия – сглобяване на метални контейнери за “Deutsche post”. Оперира се с машини и инструменти, с които се обработват металните части. Сатва въпрос за различно рязане наметални пръчки, огъване, точкуване, обслужване на заваръчния робот. Работата също така е подходяща за семейни двойки.

Компанията осигурява:
• Заплащане: 800 евро/месец
• Бонусна система
• Възможност за седмичен аванс
• Целогодишна заетост
• Платен годишен отпуск 20 дни
• Постоянен трудов договор по Чешко законодателство
• Осигурена безплатна квартира с включени консумативи
• Осигурен транспорт от квартирата до местоработата
• Заплащане за транспортни разходи в краяна 9-ти месец в разменрна 90 евро
• Осигурено е посрещане и настаняване припристигане от автогара „Zvonařka“-Бърно

Изисквания:
• Чисто съдебно минало
• Физически здрави
• Желание за работа.
• Възрастдо 50г

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.


 

Служители за производство на спирачни дискове и накладки

Агенция ”ЕВРОРА КОНСУЛТ” ЕООД набира служители за производство на автомобилни накладки и спирачни дискове. Работата е подходяща за жени, извършва се в чисто помещение. Произвеждат се различни видове детайли, като след това се проверяват и накрая опаковат.

Компанията осигурява:
• Заплащане:820-900 евро/месец
• Бонусна система
• Възможност за седмичен аванс
• Целогодишна заетост
• Платен годишен отпуск 20 дни
• Постоянен трудов договор по Чешко законодателство
• Осигурена безплатна квартира с включени консумативи
• Осигурен транспорт от квартирата до местоработата
• Осигурено е посрещане и настаняване при пристигане от автогара „Zvonařka“-Бърно
• Заплащане за транспортни разходи в края на 9-ти месец в разменр на 90 евро

Изисквания:
• Чисто съдебно минало
• Физически здрави
• Желание за работа.
• Възраст до 50г

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.


Служители за производство на автомобилни фарове

Агенция ”EURORA CONSULT” LTD набира служители за производство на автомобилни фарове. Работата се състои в монтаж проверка и опаковане на осветителни продукти.
Работата е подходяща за: меже, жени или двойки.

Компанията осигурява:
• Заплащане:141 крони/час/бруто
• Бонусна система
• Възможност за ежеседмичен аванс
• Целогодишна заетост
• Платен годишен отпуск 25 дни
• Постоянен трудов договор по Чешко законодателство
• Осигурена безплатна квартира с включени консумативи
• Заплащане за транспортни разходи в края на 9-ти месец в разменр на 90 евро

Изисквания:
• Чисто съдебно минало
• Физически здрави
• Желание за работа.
• Възраст до 50г

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.

 


Служители за производство на метални контейнери

Агенция ”ЕВРОРА КОНСУЛТ” ЕООД набира служители за производство на метални контейнери. Работата се състои в монтаж на производствена линия – сглобяване на метални контейнери за “Deutsche post”. Оперира се с машини и инструменти, с които се обработват металните части. Сатва въпрос за различно рязане наметални пръчки, огъване, точкуване, обслужване на заваръчния робот.

Компанията осигурява:
• Заплащане:800 евро/месец
• Бонусна система
• Възможност за седмичен аванс
• Целогодишна заетост
• Платен годишен отпуск 20 дни
• Постоянен трудов договор по Чешко законодателство
• Осигурена безплатна квартира с включени консумативи
• Осигурен транспорт от квартирата до местоработата
• Осигурено е посрещане и настаняване при пристигане от автогара „Zvonařka“-Бърно
• Заплащане за транспортни разходи в края на 9-ти месец в разменр на 90 евро

Изисквания:
• Чисто съдебно минало
• Физически здрави
• Желание за работа.
• Възраст до 50г

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.


Служителки качествен контрол и пакетаж за Чехия

Агенция“ЕВРОРА КОНСУЛТ“ЕООД набира служители-жени за град Прага за длъжност-качествен контрол и пакетаж на дрехи за онлайн магазин в Чехия.

Компанията осигурява:
• Стартово заплащане 100 крони/час
• Бонусна система
• Възможност за седмичен аванс
• Целогодишна заетост
• Платен годишен отпуск
• Постоянен трудов договор по Чешко законодателство
• Осигурена безплатна квартира (къщи) с включени консумативи.
• Осигурено е посрещане и настаняване при пристигане от автогара „Флоренц“-Прага

Изисквания:
• Чисто съдебно минало
• Физически здрави
• Желание за работа.
• Възраст до 45г

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.


 

Медицински персонал за общински болници

Описание и изисквания:
Агенция „ЕВРОРА КОНСУЛТ“ ЕООД набира медицински персонал за Чехия.
Условия за медицински персонал, работещ в областна болница в Чешка република

Работна заплата:
1) 15 000 CZK (1130 лв.) брутна РЗ – спомагателна сила, санитар, неквалифицирана позиция.
2) 21 000 CZK (1580 лв.) брутна РЗ – медицински асистент (завършено минимално висше училище за медицински сестри).
3) 28 000 CZK (2100 лв.) брутна РЗ – дипломирана медицинска сестра (след положен изпит и официално класиране) – изисква се завършено минимално полувисше училище с медицинско направление, респективно завършено висше образование – бакалавър.

Болницата предлага възможност за полагане на извънреден труд – всичко се заплаща в съответствие с приложимото законодателство.
Настаняването на квартира се осигурява от болницата, като от заплатата се удръжа сума в размер на 1 500 CZK (110 лв.) /месец, възможност за хранене в субсидираният стол на болницата -1 обяд струва 30 CZK (2,50 лв.).
След пристигането медицинският персонал трябва да премине през интензивно обучение по чешки език (заплаща се от болницата) с продължителност 3 седмици, след което езиковото обучение продължава индивидуално по време на работа. Курсът се заплаща изцяло от болницата.
Възможност за устройване на членове на семейството на работа в района.

Документите, които се изискват от кандидатите, са необходими за т.нар. нострификация (признаване) на дипломата и устройване на дадена позиция.
– Диплома от средно професионално училище/гимназия, полувисши и висши учебни заведения, удостоверяваща квалификацията (+ транскрипция на изучаваните предмети).
– Официално удостоверение за трудов стаж (трудов договор, споразумение за прекратяване на трудово правоотношение, евентуално удостоверение от работодателя за трудов стаж).

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.


 

Оператори на пресовачни машини

Агенция“ЕВРОРА КОНСУЛТ“ЕООДнабира: Монтажници във фабрика за производство на метални пощенски кутии, планки за мебели и лопатки. Няма изисквания за език или квалификация.

Завод за производство на метални пощенски кутии, планки за мебели и лопатки. Фабриката се намира на  45 км от гр. Пардубице. Позицията е подходяща за мъже, жени и семейни двойки. Работи се на преси, на които се огъват металните елементи. Работният процес се извършва на поточна линия и има предварително зададена норма. Готовите продукти се окачват на висящи стойки. Работи се на 12 часа, заплащат се 11 часа. 30 мин. голяма почивка и 3 малки от по 10 минути.  Работи се и в събота – 8 часа.

Фирмата предлага:
• Осигурена безплатна квартира с включени консумативи (ток, вода, газ) при заработени минимум 220 часа на месец.
• Посрещане, транспорт и настаняване при пристигане в Чехия.
• Фирмено обучение.
• Заплащане: 85-90 крони/час (6.25-6.60лв/час).
• Възможност за допълнителни часове.
• Възможност за аванс след втората заработена седмица.

Изисквания:
• Възрастово ограничения до 50г.
• Желание за разбота.
• Да не са осъждани.
• Физически здрави.
• Да не са осъждани.
• Физически здрави.

При проявен интерес от Ваша страна можете да кандидатствате, чрез бутона „КАНДИДАТСТВАЙ“ като попълните данните и ни ги изпратите. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на информацията е гарантирана.