Канада

РАБОТА И ЕМИГРАЦИЯ В КАНАДА

Ние работим с една от най-големите  агенции в Канада за посреднически услуги в областта на човешките ресурси

Ние извършваме консултация и съдействие за легална миграция и намиране на работа спрямо квалификацията на кандидатите.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

 

НЕФТЕНА И ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Петролни инженери

Инженери химическа индустрия

 

СТРОИТЕЛСТВО

Оператор кранист

Строителни инженери

Инженери дизелова механика

Зидаро-мазачи

ВИК и ел. специалисти

Специалисти по безопасност на труда

Архитекти и дизайнери с опит в структорирането на дизаин, както и работа с Auto CAD

Специалисти покривни съоражения

Бояджии

 

ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Офис асистенти

Рецепционисти

Почистващ персонал

Камериерки